-A detectar oportunitats noves de negoci i/o diversificacions de les actuals.
-A vendre més i a fer-ho amb els millors marges possibles per tal d´augmentar la nostra rendibilitat però alhora ser competitius.
-A crear un Pla Estratègic, o si ja el tens, a fer un Pla Comercial que s’adeqüi a aquest.
-A saber que fem bé comercialment i en què necessitem millorar per a ser més competitius.
-A saber per què tens d’estar i com a les Xarxes Socials.
-A saber que fa bé la competència, i que fa malament per què ho poguem aprofitar.
-A saber que podem oferir i com ho tenim de presentar-ho als nostres clients.
-A tenir un director comercial i de màrqueting freelance a un cost controlable i variable.
– A tenir un assessor estratègic de confiança que et donarà una visió imparcial i no interessada, però si implicada.
-A  presentar-me als teus clients i/o proveïdors com si fos un directiu de la teva empresa.
-A aprofitar que amb el meu coneixement i experiència contrastada en diferents sectors i perfils d´empresa tinguis una visió “diferent” de la teva empresa i mercat.
– A llençar un Pla de Social Media que estigui lligat al teu Pla Comercial i al mateix temps segueixi la línea del teu Pla Estratègic.
-A entrar a les xarxes socials amb uns objectius definits i mesurables, per tal de comprovar l’efectivitat dels mateixos.
-A disposar dels meus serveis a uns preus ajustats en el temps i a les teves necessitats.
-A millorar el servei i l’atenció al client  d’una forma perceptiva pel mateix client.
 A transmetre que els teus clients percebin que son escoltats i que ens ocupem de les seves necessitats.
-A transmetre l´estratègia de l´empresa al teu equip comercial
-A conèixer millor la teva cartera de clients amb l’objectiu de poder oferir-los diferents solucions adequades a cadascun d’ells.
-A rendabilitzar la teva cartera de productes al llarg del seu cicle de vida.
-A marcar uns objectius mesurables/quantificables abans del llançament d’un nou producte o gama.
-A gestionar i mesurar la teva presència a les xarxes.
-A optimitzar les tasques i funcions del teu back-office.
-A augmentar la productivitat i l´eficiència de la teva xarxa comercial.
-A augmentar la teva efectivitat en els pressupostos als clients augmenti i sigui més productiva.
-A establir la formació, tasques i responsabilitats en totes les persones implicades en la gestió comercial.
-A aconseguir millors acords comercials amb els teus proveïdors.
-A aconseguir millors condicions de venda amb els teus principals clients i/o Grups de Compres, i sentir-te protegit comercialment davant dels futurs imprevistos o incerteses del mercat.


Comentaris tancats.