A) Escoltar-te i Parlar del que et preocupa i que creus que necessites.
B) Analitzar totes les variables possibles per saber les diferents alternatives i valorar-les amb els seus pros i contres,
C) Decidir quines seran les diferents estratègies que aplicarem per assolir els objectius plantejats.

-Detectar les oportunitats i amenaces del Mercat.

-Detectar els punts forts i dèbils de l’Empresa i de la competència.

-Detectar les necessitats del consumidor/usuari final per tal satisfer-les amb antelació.

-Definir el Pla Comercial dins del Pla Estratègic de l’Empresa quantificant  el Budget Comercial.

-Definir la política òptima de preus i marges per aconseguir la màxima rendibilitat de l’Empresa.

-Definir la política de pressupostos per aconseguir la màxima eficiència possible.

-Definir i organitzar la metodologia de l’Atenció al Client, perquè sigui el més efectiu possible.

-Definir i segmentar la cartera de Clients per establir la política de control i seguiment dels diferents tipus de clients.

-Definir la política de llançament de nous productes i la millora dels ja existents.

Definir Estratègies de Social Media, Màrqueting Digital i web 2.0

-Gestionar  la millora de la productivitat del back-office tècnic i comercial, quantificant-lo i marcant els objectius a assolir.

-Gestionar i motivar l’ equip comercial, en plantilla o extern.

-Gestionar la política de formació interna dels comercials de l’Empresa i  la dels comercials dels nostres clients.

-Gestionar la política de comunicació i publicitat als nostres clients d’acord amb el Pla Estratègic.

-Negociar les condicions Comercials de Venda amb els principals Clients i/o Grups de Compra.

-Negociar condicions de Compres amb els principals proveïdors.

-Negociar possibles aliances i acords amb partners estratègics.

Comentaris tancats.