INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

D’acord amb l’establer a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre, de Protecció de Dades Personals, l’informem que les dades personals que ens faciliti seran incorporats a un fitxer de propietat de Antoni Anglada Buenaventura amb DNI: 35.066.713Q, amb la finalitat del enviament d’informació, promocions i publicitat sobre productes i serveis del mateix titular.
Així mateix, l’informem que podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la direcció de mail: [email protected]

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgànica 15/1999 del 13 de Diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales que nos facilite seran incorporados en un fichero propiedad de Antoni Anglada Buenaventura con DNI: 35.066.713Q, con la finalidad del envio de información, promociones y publicidad sobre los productos y servicios del mismo titular.
Así mismo. Le informamos que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicandolo por escrito a la dirección de de mail: [email protected]

Comentaris tancats.